ARHIVA VESTI
     
 
Sindikati potpisnici Kolektivnog ugovora u ZIJIN Bor odgovorili gen. direktoru na Odluku o načinu obračunavanja zarade za naredne tri godine. Odgovor blag i suzdržan.

Sindikalni odgovor u ZIJIN Bor
Bor, 20.01.2020.

Odluka ge. direktora ZIJIN Bor da je on taj koji će odrediti način obračunavanja zarada u naredne tri godine umesto poštovanja Zakona i Kolektivnog ugovora je naterao sindikate potpisnike Kolektivnog ugovora da upute dopis, protestnu notu koja sadrži nezakonitost te odluke i posledice koje ona izaziva kod radnika i sindikata.

U Dopisu-noti se navodi da je ovom Odlukom prekršen Zakon o radu Čl. 1 st.2.:

„.. prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa uređuju se i Kolektivnim ugovorom i ugovovom o radu, a pravilnikom o radu, samo kad je to ovim zakonom određeno.

Član 3. St.1.:

Kolektivnim ugovorom kod poslodavca, u skladu sa zakonom, uređuju se prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa i međusobni odnosi učesnika kolektivnog ugovora.

kao i Kolektivnog ugovora čl.60 u poslednjem stavu :

Poslodavac je dužan da ugovorenu cenu rada usklađuje sa odlukom Socijalno-ekonomskog Saveta Republike Srbije, tako što će ugovorenu cenu rada usklađivati sa procentom povećanja minimalne cene rada po satu određene odlukom Socijalno-ekonomskog Saveta Republike Srbije, počev od dana potpisivanja ovog Kolektivnog ugovora.

Čl.142. u celosti:

Poslodavac sledbenik u slučaju promene vlasništva nad imovinom ili kapitalom dužan je da primenjuje ovaj Ugovor i druga opšta akta ovog poslodavca kao poslodavca prethodnika najmanje tri godine od dana promene poslodavca, odnosno promene vlasništva nad imovinom i kapitalom ovog poslodavca, osim ako pre isteka roka:

     1. Istekne vreme na koji je zaključen Kolektivni ugovor kod poslodavca prethodnika,

     2. Kod poslodavca sledbenika bude zaključen novi Kolektivni ugovor.

Novi Kolektivni ugovor kod poslodavca sledbenika ne može da sadrži manja prava od prava utvrđenih ovim Ugovorom.

I Član 144. u celosti:

Zarade zaposlenih nakon statusne promene ovog poslodavca ili promene ovog poslodavca ili vlasništva nad imovinom ili kapitalom ovog poslodavca, obračunavaju se i isplaćuju po ovom Ugovoru i da će zarade rasti najmanje za indeks rasta troškova života (potrošačkih cena) na bazi zvaničnih podataka nadležnog republičkog organa za poslove statistike.

Vezano za ponuđene Anekse ugovora o radu pojedinim zaposlenima, koji ne sadrže elemente iz važećeg Kolektivnog ugovora, iste stavite van snage.

Nadamo se da ćete Vašu Odluku staviti van snage u celosti i da ćete prilikom narednih odluka, koje se tiču prava zaposlenih, poštovati čl. 205. Stav 1. Kolektivnog ugovora i obavestiti sindikate o ekonomsko i radno-socijalnim pitanjima od značaja za položaj zaposlenih, odnosno članova sindikata. U protivnom bićemo prinuđeni da preduzmemo sve zakonski legitimne mere u zaštiti prava zaposlenih. „

Rasplet sledi ako sindikati budu dosledni u odbrani Kolektivnog ugovora i članova koje poslodavac ne poštuje. Industrijski sindikat Srbije će to zasigurno uraditi, za ostale , ko to zna?!


 
     
 
 
 
 
Naslovna O nama Člantvo Međunarodna saradnja Medijski prostor Pravna zaštita Forum Kontakt
Copyright © Industrijski sindikat
designed by servis racunara "Canatlantic"