ARHIVA VESTI
     
 
Стогодишњица Међународне организације рада (МОР) обележена доношењем Конвенције и Препоруке о насиљу и узнемиравању на послу.

Успели смо!
21. јун 2019.

Ово је историјски тренутак. Данас су делегати МОР-а која обележава 100 година постојања,усвојили Конвенцију и Препоруку о окончању насиља и узнемиравања у свету рада.

Усвајање Конвенције и препорука је велика победа за раднике и синдикални покрет, који се годинама бори да добије међународни радни инструмент за решавање родно заснованог насиља (ГБВ) у свијету рада. Нова Конвенција бр. 190 представља изванредну прилику за синдикат да покрене борбу против РН-а.

У оквиру ових нових инструмената, државе ће бити у стању да усвоје законе, политике и механизме чији је циљ спречавање насиља и узнемиравања у свету рада, заштита радника и успостављање правних лекова за жртве.

Обавезе послодаваца, које имају примарну одговорност за стварање радног окружења без насиља и узнемиравања, као и улоге и одговорности синдиката и радника, јасно су дефинисане.Међутим, ово је само почетак. Синдикати се сада морају борити за ратификацију и имплементацију оба инструмента у својим земљама.

Ови нови инструменти су историјски јер попуњавају празнину у заштити милиона радника, посебно жена, које су патиле од насиља и узнемиравања на послу. До данас није постојао закон на међународном нивоу који би поставио основу за предузимање мера за решавање тог питања. Нова конвенција и препорука признају утицај насиља и узнемиравања у свету рада, као и право свих на рад без насиља, укључујући и родно засновано насиље. Насиље и узнемиравање су неприхватљиви и неспојиви са пристојним радом и кршењем људских права.

Оба нова инструмента препознају посебан утицај на жене и девојчице и истичу потребу за родно осетљивим приступом који ће се бавити узроцима родно заснованог насиља (родни стереотипи, дискриминација, неједнака родно заснована моћ). Такође је наглашен специфичан утицај родно заснованог насиља на друге рањиве групе или групе у ситуацијама угрожености.

Конвенција представља прогресиван и значајан инструмент и корак напред у погледу заштите жртава.Термин „насиље и узнемиравање“ се сматра јединственим концептом, који се односи на низ неприхватљивих понашања и пракси или претњи.

Конвенција покрива све врсте штете, не само физичке већ и психичке, сексуалне или економске штете.

Синдикални покрет се снажно бори да добије инструмент који би штитио сваког радника, посебно несигурне раднике који су посебно рањиви. Конвенција штити све раднике без обзира на њихов уговорни статус, укључујући волонтере и приправнике.

Надаље, Конвенција истиче појам света рада, који се односи не само на радно место, већ и на просторе и ситуације повезане с радом, као што су путовања, обука, догађаји и путовање на посао и са посла. Нови инструмент се такође бави ризицима које доноси нова информациона и комуникациона технологија.

Према Конвенцији, државе ће предузети одговарајуће мере да препознају последице насиља у породици и ублаже њен утицај на свет рада. То би могло укључивати допуст за жртве, флексибилне радне аранжмане, заштиту жртава, заштиту од отпуштања и подизање свести о последицама насиља у породици.

И Конвенција и Препорука наглашавају дужност влада да се консултују са социјалним партнерима у изради закона, стратегија и процедура везаних за насиље и узнемиравање на послу. Владе такође треба да обезбеде ресурсе синдиката и обуку о том питању, укључујући и РН.

Препорука промовише признавање права на колективно преговарање на свим нивоима као средство за спречавање и решавање насиља и узнемиравања и, колико је то могуће, ублажавање утицаја насиља у породици у свету рада.

Нови инструменти такође предвиђају да радници и њихови представници учествују у изради, спровођењу и праћењу политике рада, као и процени ризика и идентификацији опасности.

Радници имају право да буду упознати са свим опасностима и да се уклоне из радне ситуације за коју сматрају да представља непосредну и озбиљну опасност по живот, здравље или сигурност због насиља и узнемиравања.

Поред тога, синдикати се придружују државама и послодавцима у идентификацији сектора, занимања и радних аранжмана у којима је излагање насиљу и узнемиравању вероватније, као и у развоју мера за заштиту тих радника.

 
     
 
 
 
 
Naslovna O nama Člantvo Međunarodna saradnja Medijski prostor Pravna zaštita Forum Kontakt
Copyright © Industrijski sindikat
designed by servis racunara "Canatlantic"